#SKU: CFU0014
#SKU SUPPLIER: CFU0017
BARCODE: 8718503028668

Jupio NP-W126S 1260 mAh